POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. DISPOZITII GENERALE

Prezenta Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal (in continuare „Politica”) prelucrate de catre MOVEMENT TEAM S.R.L. (in continuare “Movement Team”  sau “Societatea”) are drept scop stabilirea masurilor tehnice si organizatorice ale Societatii necesare pentru asigurarea securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal prelucrate.

Prezenta Politica  intra in vigoare la data publicarii acesteia pe site-ul www.sportsfestival.com, respectiv 18 martie 2019.

 

 1. OPERATOR

Movement Team prelucreaza datele personale cu respectarea cerintelor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

 

Datele noastre de contact sunt:

MOVEMENT TEAM SRL

sediu: mun. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 56, jud. Cluj

numar de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj: nr. J12/670/2018

CIF: RO38914307

 

Movement Team va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate, respectiv ale utilizatorilor site-ului www.sportsfestival.com (in continuare „Site-ul”) precum si ale Participantilor la Festivalul Sports Festival (in continuare „Participantii”).

 

 1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE SI SCOPURILE PRELUCRARII
 • Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la utilizatorii Site-ului se refera la: nume, prenume, email, date bancare (nr. cont bancar si banca), numar de telefon, adresa postala, tara de provenienta, data nasterii si sex, imaginea foto si video a participantilor la Festival, nr. de concurs, timpul de concurs si locul in clasament, IP.
  Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea contului de utilizator, informarea utilizatorilor privind evenimentele organizate de Movement Team, achizitionarea Produselor si Serviciilor Movement Team si/sau ale partenerilor Movement Team, evaluarea Produselor si Serviciilor oferite; activitati de marketing privind Produsele si Serviciile Movement Team si/sau ale Partenerilor Contractuali;
 • De asemenea, Movement Team poate folosi numele, prenumele si data nasterii utilizatorilor Site-ului si ale Participantilor inregistrati la Festival, impreuna cu alte date statistice privind preferintele si obisnuintele in cadrul Festivalului (i.e. prin crearea de profile de consumatori).
  Aceste date vor fi folosite in scop de marketing, respectiv in scopul imbunatatirii Produselor si Serviciilor Movement Team si/sau ale Partenerilor Contractuali, precum si in scopul de a oferi o serie de facilitati Participantilor, cum sunt cele oferite membrilor Comunitatii Movement Team;
 • La momentul inregistrarii Participantilor, precum si oricand pe parcursul Festivalului, Movement Team poate solicita datele din actele de identitate ale Participantilor (i.e. date care pot include inclusiv codul numeric personal si seria / numarul actului de identitate), inclusiv prin scanarea si stocarea copiei actelor de identitate pe durata Festivalului.
  Aceste date vor fi utilizate doar pentru scopul monitorizarii respectarii conditiilor de acces in cadrul Festivalului, respectiv in scopul evitarii fraudelor de catre Participantii neautorizati;
 • Pentru scopul asigurarii securitatii bunurilor, spatiilor si persoanelor, Movement Team foloseste mijloace de monitorizare video prin intermediul carora vor fi prelucrate imaginile persoanelor vizate, respectiv ale tuturor vizitatorilor Festivalului.
 • Fotografiile sau filmarile realizate in cadrul Festivalului pot fi prelucrate in scopuri jurnalistice, de informare, in scopuri artistice sau in scopuri comerciale, respectiv pentru promovarea Festivalului, atat la nivel national cat si in strainatate.
 • Movement Team nu colecteaza date cu caracter special privind starea de sanatate a persoanei vizate, date biometrice, date privitoare la etnia, rasa, orientarea sexuala, opiniile politice sau confesiunea religioasa.

 

 1. TERTII DESTINATARI

Movement Team poate furniza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate imputernicitilor acesteia, precum si Partenerilor Contractuali, in vederea realizarii scopurilor prezentate mai sus, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, asiguratori, furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat in Romania, furnizorul serviciilor de contabilitate, furnizorul serviciilor de comunicari si transmiteri corespondenta pe e-mail etc.

De asemenea, este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie ca Movement Team sa divulge datele personale catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai Movement Team. Movement Team va putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevazute de lege, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale.

 

 1. COMUNICARI COMERCIALE

Utilizatorii Site-ului care au furnizat adresele de e-mail pot primi comunicari comerciale din partea Movement Team cu privire la Produsele si Serviciile acesteia. In acest scop, Movement Team va trimite utilizatorilor Site-urilor un e-mail prin care le va solicita acestora acordul expres pentru primirea comunicarilor comerciale. In cazul in care Utilizatorii isi exprima acordul cu privire la comunicarile comerciale, e-mailurile primite de la Movement Team nu pot fi considerate in nicio situatie ca fiind mesaje de tip SPAM. Site-ul nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Site si si-a exprimat acordul pentru primirea comunicarilor comerciale poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date a Movement Team, accesand linkul de unsubscribe de la finalul fiecarui e-mail primit sau contactandu-ne la adresa de e-mail indicata mai jos.

In cazul in care Utilizatorul nu isi exprima acordul pentru primirea comunicarilor comerciale in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la expedierea e-mailului, Movement Team nu va trimite comunicari comerciale Utilizatorului respectiv.

 

 1. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Site-ul contine cookie-uri (fisiere de dimensiuni foarte mici pe care Movement Team le transmite catre computerul utilizatorilor Site-ului sau catre alt dispozitiv de acces).

Aceste cookie-uri sunt de doua tipuri:

 • Cookie-uri de functionalitate: Aceste cookie-uri imbunatatesc experienta utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site si le permit sa beneficieze de diverse functionalitati;
 • Cookie-uri de performanta: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a masura si analiza modul in care clientii Movement Team utilizeaza Site-ul. Prin aceste cookie-uri, se pot imbunatati continuu modul de functionare a Site-ului si experienta utilizatorilor Site-ului.

Utilizarea Site-ului implica acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor si la accesarea acestora la urmatoarea vizita pe site.

Informatiile referitoare la stergerea si controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea sa impiedice accesarea anumitor zone sau functionalitati de pe Site.

 

 1. LIMITAREA IN TIMP A PRELUCRARII.

Movement Team stocheaza si prelucreaza datele cu caracter personal timp de [*] ani de zile de la colectarea acestora de la utilizatori. La expirarea acestei durate, Movement Team va solicita prin e-mail reiterarea consimtamantului utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale in scopurile prevazute in prezenta Politica. In cazul in care utilizatorul nu isi exprima consimtamantul pentru continuarea prelucrarii in termen de 7 (sapte) zile de la primirea e-mailului in acest sens, Movement Team nu va mai prelucra datele utilizatorului respectiv, acestea fiind sterse din baza de date a Movement Team.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au dreptul sa se informeze cu privire la datele personale proprii detinute de Movement Team, utilizand in acest scop urmatoarele cai de comunicare:

e-mail: contact@sportsfestival.com

cerere scrisa la adresa: mun. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 56, jud. Cluj.

 

Movement Team garanteaza persoanelor vizate urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a obtine de la Movement Team, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de Societate;
 • dreptul de a solicita Movement Team rectificarea, actualizarea, completarea blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la utilizator, daca prelucrarea s-a efectuat cu incalcarea dispozitiilor legale;
 • dreptul de a obtine de la Movement Team, la cerere si in mod gratuit anonimizarea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legale;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Puteti sa va opuneti primirii de comunicari comerciale sau newsletter din partea Movement Team folosind butonul „dezabonare” din continutul fiecarui e-mail;
 • dreptul la retragerea consimtamantului: in masura in care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimtamantul persoanei vizate, aveti dreptul sa il retrageti in orice moment.
 • dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Movement Team, intr-un format structurat care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator
 • dreptul de obtine la cerere stergerea datelor care va vizeaza, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prevederile legale in vigoare, care v-au fost incalcate.

 

 1. SECURITATEA

Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Astfel:

 • Movement Team certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal, datele fiind prelucrate intr-un mod care asigura protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare;
 • Movement Team asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea continua a sistemelor si serviciilor de prelucrare;
 • Movement Team utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
 • Regulamentul intern de organizare si functionare al Movement Team contine reglementari cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul institutiei;
 • Personalul Movement Team este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.

 

Prin acceptarea prezentei Politici utilizatorii Site-ului confirma faptul ca au fost informati cu privire la datele cu caracter personal referitoare la ei, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate si ca sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii Movement Team.